Przypominany, że dzień 12 listopada 2021 r. jest dniem dyrektorskim – dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.