Konkurs „3… 2… 1… TANIEC!”  jest szkolnym etapem realizowanego Projektu Artystycznego – „Nasz Pruszków”.

Założeniem projektu jest promocja „małej” Ojczyzny- miasta Pruszkowa, poprzez zachęcenie uczniów szkół pruszkowskich/ młodych mieszkańców do samodzielnego podejmowania działań i inicjatyw artystycznych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

Projekt artystyczny – „Nasz Pruszków”, został opracowany z okazji obchodów rocznicy 105 -lecia nadania praw miejskich, pod patronatem Prezydenta Miasta Pruszkowa

Cele konkursu:

 1. Rozbudzanie szacunku i przynależności do środowiska lokalnego i regionalnego.
 2. Prezentacja dorobku artystycznego uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Pruszkowie.
 3. Zainspirowanie dzieci i młodzieży do działań o charakterze twórczym na rzecz swojego środowiska szkolnego i lokalnego .
 4. Rozwijanie zdolności muzycznych.
 5. Promowanie uczniów zdolnych i aktywnych.

Czas trwania konkursu: 10 listopada 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Warunki uczestnictwa w Konkursie:

 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu układu choreograficznego (indywidualnie lub grupowo) do dowolnego utworu muzycznego. Zachęcamy do sięgania po rozmaity repertuar od utworów tanecznych współczesnych wykonawców po tańce np. zespołu Mazowsze.

Kategorie wiekowe:

 • Klasy 1–3 prezentacja układu choreograficznego do dowolnego utworu muzycznego – indywidualne lub grupowe
 • Klasy 4–8 prezentacja układu choreograficznego do dowolnego utworu muzycznego – indywidualne lub grupowe

Nagrania prezentowanego układu choreograficznego dostarczamy na dowolnym nośniku pamięci do 03.01.2022 r. do wychowawcy klasy, który zebrane prace przekazuje Szkolnemu Organizatorowi Konkursu.

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników i obostrzenia panujące w szkołach z powodu pandemii Covid-19 nie przewidujemy stacjonarnych prezentacji ułożonych tańców.

 • Każdy z uczniów (lub każda grupa uczniów) może przekazać tylko jedną pracę.
  Pliki zawierające video z wykonanym tańcem, powinny być podpisane danymi osobowymi (imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły). Dane będą służyć do kontaktu Organizatora z uczestnikami Konkursu. Utwory nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu.
 • Osoby składające prace konkursowe zobowiązują się do złożenia Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.
 • Układy choreograficzne na Konkurs muszą być własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach.
 • Pace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą zakwalifikowane do Konkursu.

Ocena prac Konkursowych:

 • Komisja konkursowa, w skład której wejdą nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5 w Pruszkowie, zostanie powołana w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu.
 • Komisja konkursowa rozstrzygnie Konkurs wyłaniając laureatów.
 • Przewidywane są nagrody za I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej.
 • Zwycięskie prace wezmą udział w eliminacjach do etapu międzyszkolnego.

Kryteria oceny utworów tanecznych:

 • technika tańca ( sposób i dokładność wykonywania kroków tanecznych – należy uwzględnić rodzaj prezentowanego tańca),
 • choreografia (sposób połączenia ze sobą kroków i figur tanecznych: ciekawe połączenie kroków i figur, nie powtarzają się kroki i figury, występuje urozmaicony rysunek przestrzenny – występujący zmieniają miejsce, kierunek tańca),
 • dobór muzyki (występujący słyszą muzykę-tańczą dostosowując się do tempa i rytmu),
 • dobór kostiumu (podkreśla rodzaj i charakter tańca, estetyka kostiumu),
 • ogólny wyraz artystyczny (spójność powyższych elementów składających się na występ zespołu).

Koordynatorzy Konkursu:
Sylwia Wolnicka-Majewska,
Małgorzata Powązka-Jacaszek,
Agnieszka Kosowska
Marian Walentynowicz