W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku rozpoczęło się Powstanie Listopadowe. Zryw niepodległościowy przeciwko rosyjskiemu zaborcy, uznawany za jedną z najważniejszych polskich walk wyzwoleńczych.