Zapraszamy uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 5 do udziału w Projekcie Artystycznym – Nasz Pruszków. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 1, im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie. Założeniem projektu jest promocja „małej” Ojczyzny – miasta Pruszkowa, poprzez zachęcenie uczniów szkół pruszkowskich do samodzielnego podejmowania działań i inicjatyw artystycznych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Projekt artystyczny – Nasz Pruszków, został opracowany z okazji obchodów rocznicy 105-lecia nadania praw miejskich, pod patronatem Prezydenta Miasta Pruszkowa, który jest również fundatorem nagród.

Praca konkursowa dla klas 1 – 3 powinna być wykonana na papierze typu brystol (blok techniczny), w formacie A4, techniką plastyczną płaską, np. tusz, ołówek, węgiel, pastele, gwasz, tempera.

Temat 1: Znaczek okolicznościowy, np. upamiętniający 105 rocznicę nadania praw miejskich.

Temat 2: Wzór na logo miasta Pruszkowa.

Termin składania prac do 11 marca 2022r. do wychowawców klas.

Rozstrzygnięcie etapu szkolnego nastąpi 18 marca 2022r. W etapie szkolnym konkursu zostaną przyznane nagrody za I, II, III miejsce.
Zwycięskie prace wezmą udział w eliminacjach do etapu międzyszkolnego.

Rozstrzygnięcie etapu międzyszkolnego. Uroczyste ogłoszenie wyników i wystawa pokonkursowa odbędą się 22 kwietnia 2022 r.

Warunki uczestnictwa w Konkursie:

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy indywidualnej o charakterze artystycznym / kulturowym.
2. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
3. Praca plastyczna powinna być podpisana danymi osobowymi (imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły).
4. Do pracy należy dołączyć oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna uczestnika konkursu.
5. Prace na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
6. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą zakwalifikowane do konkursu.

Koordynatorzy projektu w SP5 w Pruszkowie:

Katarzyna Andrzejewska
Monika Kowalska
Marzena Staśkiewicz
Aneta Wojtyniak