Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Archiwa Państwowe zaprasza do konkursu genealogicznego pt.: „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”. Konkurs jest skierowany do uczniów klas VI szkół podstawowych. Zadaniem konkursowym jest stworzenia drzewa genealogicznego swojej rodziny.

Serdecznie zapraszam,

Tomasz Iwaniuk
nauczyciel historii