1 kwietnia 2022 r. klasa 5A uczestniczyła pierwszy raz w wieczorze filmowym. Wieczór ten był nie tylko okazją do obejrzenia filmów, ale także był spotkaniem integracyjnym. Uczniowie mieli możliwość spędzenia czasu w szkole w trochę odmienny sposób niż siedzenie w ławkach. Stąd też poduszki, koce, pufy, nie zabrakło też przekąsek… W przerwie między filmami uczniowie zatańczyli wspólny taniec.