Uczniowie klasy 2A wzięli udział w pracach hodowlanych (sianiu oraz pielęgnacji kwiatów). Dzięki bezpośredniej obserwacji dzieci mają możliwość, poznawania cyklu rozwoju roślin. Ponadto uczą się systematycznej pielęgnacji podczas pełnienia codziennych dyżurów.