Dnia 18 maja 2022 r. odbyła się gra terenowa na temat św. Jana Pawła II zorganizowana przez Szkołę Podstawową nr 4. Patronat nad tą imprezą objął Prezydent Miasta Pruszkowa. Zadaniem uczestników było przejście do wszystkich miejsc wskazanych na mapie i zaliczenie zadań. Naszą szkołę reprezentowało pięcioro uczniów z klasy 7A, którzy zajęli 3 miejsce. Na uczestników czekały atrakcyjne nagrody. Serdecznie gratulujemy!