20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Z tej okazji uczniowie klasy 2B rozmawiali o dziecięcych prawach i przywilejach. Na zajęciach została omówiona Konwencja o prawach dziecka, powstały plakaty, odbyły się dyskusje. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży. Drugoklasiści zastanawiali się, co to jest prawo, do kiedy jesteśmy dziećmi i wyjaśniali wszystkie prawa z osobna. Ucząc się współpracy w grupach zilustrowali wybrane prawo oraz rozwiązywali quizy.