Jedna z popularnych łacińskich paremii prawniczych to „ignorantia iuris nocet”, którą tłumaczymy „nieznajomość prawa szkodzi”. Uczniowie klas 1-3 rozmawiali na zajęciach z etyki na temat „Konwencji o prawach dziecka” z okazji rocznicy jej uchwalenia. Takie zajęcia uświadomiły uczniom, że warto znać swoje prawa.