Za uczniami klasy 2B pierwsze kroki w świecie nowych technologii czyli spotkanie z robotami mBot. Nauczyli się sterować nimi przy pomocy pilota. Wprawiali je w ruch, prowadzili po wyznaczonej trasie, unikali przeszkód. Dochodziło nawet do niegroźnych zderzeń. Wszystko to w imię nauki. 🙂 Ta, przede wszystkim kreatywna zabawa, uczyła ich logicznego myślenia, współpracy oraz pokazywała zależności między poszczególnymi działaniami.  Zajęcia wszystkim uczniom dostarczyły wiele frajdy.