10 stycznia 2023 roku uczniowie SP5 mieli możliwość samodzielnie, jak dorośli obywatele, dokonać wyboru swoich przedstawicieli, którzy będą ich reprezentantami w strukturach Młodzieżowej Rady Miasta. Działalność Młodzieżowej Rady Miasta jest jednym ze sposobów zainteresowania młodzieży sprawami lokalnymi oraz systematycznego zaangażowania ich w życie swojej społeczności. Jest też doskonałą lekcją lokalnego patriotyzmu i podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą na poziomie lokalnym.