Do 13 września 2023 r. należy składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne. Dokumenty można złożyć u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie. Wzory wniosków o przyznanie pomocy oraz oświadczenie o nieosiąganiu żadnych dochodów znajdują się przy wejściu do szkoły.