Akcja Lato w Mieście kierowana jest przez Prezydenta Miasta Pruszkowa do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, w terminie od 24 czerwca do 16 sierpnia 2024 r.

Organizacja zajęć odbędzie się wg. poniższego harmonogramu:

Lp.Termin wypoczynkuPlacówka, która organizuje wypoczynek dla uczniów wszystkich szkół
1.24.06.2024 – 05.07.2024SP 10 ul. Pływacka 16, tel. (22) 299 39 19
SP 1 ul. Topolowa 10, tel. (22) 758 63 52
20.05.2024
2.08.07.2024 – 19.07.2024SP 5 ul. Długosza 53, tel. (22) 486 31 21
SP 8 ul.Obrońców Pokoju 44, tel. (22) 728 94 39
20.05.2024
3.22.07.2024 – 02.08.2024SP 9 ul. Mostowa 6, tel. (22) 758 67 48
SP 6 ul. Lipowa 31, tel. (22) 758 79 44
20.05.2024
4.05.08.2024 – 16.08.2024SP 2 ul. Jasna 2, tel. (22) 758 79 74
SP 4 ul. Hubala 4, tel. (22) 758 68 07
20.05.2024

Zapisy przyjmują szkoły, które w wybranym terminie organizują wypoczynek (tabela powyżej). Zapisy odbywają się w godzinach pracy sekretariatu. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Pracownicy sekretariatu danej szkoły będą przyjmować maksymalnie 3 karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku składane przez jedną osobę.

Uczestnikami akcji mogą być uczniowie klas 1-4 pruszkowskich szkół podstawowych oraz uczniowie klas 1-4 mający stałe miejsce zamieszkania w Pruszkowie.

W każdej ze szkół planowane jest utworzenie 4 grup liczących po 15 uczestników. Wyjątek stanowi Szkoła Podstawowa Nr 2, w której zostanie utworzonych 6 grup.

Czas trwania zajęć: 8.00 – 16.00.

Odpłatność za udział w półkoloniach wynosi 300 zł za tydzień.

W trakcie pobytu organizatorzy zapewniają opiekę, ciekawe zajęcia, gry i zabawy sportowe, wycieczki, wyjścia na basen, zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje oraz 2 posiłki, w tym II śniadanie i obiad.

Program wypoczynku będzie realizowany z udziałem wielu jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Pruszkowa: Miejski Ośrodek Kultury „Kamyk”, Pruszkowskie Centrum Kultury i Sportu, Książnica Pruszkowska, Miejska Pływalnia „Kapry”, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Straż Miejska.

Akcja współfinansowana jest z budżetu Urzędu Miasta Pruszkowa.

Koordynatorem przebiegu akcji jest Wydział Edukacji UM.

https://www.pruszkow.pl/oswiata/edukacja/aktualnosci-edukacja/lato-w-miescie-2024/

KARTA-KWALIFIKACYJNA-UCZESTNIKA-WYPOCZYNKU-2024-Pruszkow