STOŁÓWKA

Opłaty za obiady:

Numer konta:

69 1240 6380 1111 0010 8651 4472

Tytuł przelewu:

NAZWISKO IMIĘ/KLASA/MIESIĄC

Wpłatę należy dokonać po uprzednim uzgodnieniu kwoty 

z intendentem (w przypadku odliczeń).

Nieobecność dziecka w szkole proszę zgłaszać 

do godz. 8:30, pod numerem telefonu: 22 486 31 96.

Termin płatności: do 15-go danego miesiąca, po tym terminie nieopłacone obiady zostaną wstrzymane.